Rahankeräyslupa

Rahankeräyslupa: RA/2022/924

Hakijan toiminnan tarkoitus: Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea nuoria oman elämänkatsomuksensa rakentamisessa. Lisäksi tarkoituksena on turvata uskontokuntaan kuulumattomien ja uskonnottomien nuorten mahdollisuus aikuistumiskoulutukseen.

Kerättyjen varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään nuorille suunnatun aikuistumiskoulutuksen järjestämiseen. Käytännössä varat käytetään Prometheus-leireistä sekä niihin liittyvistä ohjaajakoulutuksista aiheutuviin välttämättömiin kuluihin, kuten palkkoihin, matkakuluihin ja tilavuokriin.